Komunalne dejavnosti
na območju občin
Črnomelj in Semič
 
Javno podjetje
Komunala Črnomelj d.o.o.

Belokranjska 24a
8340 Črnomelj
tel.: 07-306-1660
e-mail
 
 

Katalog informacij javnega značaja
   

Javna naročila
   

Poslovna poročila
 
 

 

  KOMUNALA.INFO  03.06.2022
 
V mesecu maju smo naše poslovanje še dodatno posodobili oziroma digitalizirali. Uporabnikom je sedaj na voljo tudi spletni portal »Komunala.info«. Preko tega portala lahko uporabniki dostopajo podatkov, ki so vezani na njihovo odjemno mesto. To so:  

 
 

[več]

 
  Aktivnosti v sklopu Svetovnega dneva Zemlje  20.04.2022
 
22. aprila se spominjamo našega planeta - na ta dan namreč že od leta 1970 dalje obeležujemo Svetovni dan Zemlje. Namenjen je vsakemu izmed nas, da ozavestimo, da lahko doprinesemo h varovanju okolja v katerem živimo.  

 
 

[več]

 
  Združevanje računov za več odjemnih mest  05.04.2022
 
Od 1. 4. imamo tako računovodske kot tudi vse ostale podatke v eni bazi. Kar pomeni, da je sedaj možno združevati račune za več odjemih mest na skupnem (zbirnem) računu.  

 
 

[več]

 
  Priporočila lastnikom objektov za HVO po daljši prekinitvi uporabe pitne vode  17.04.2020
 
NIJZ je na spletni strani objavil Priporočila lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje po daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19) https://www.nijz.si/sl/priporocila-lastnikom-objektov-za-hisno-vodovodno-omrezje-hvo-po-daljsi-prekinitvi-u ...  

 
 

[več]

 
 
 
    Parki in zelene površine - fotogalerija
 

DEŽURNA ŠTEVILKA POGREBNE SLUŽBE

040-314-774 

Urnik odvoza odpadkov
URNIK ODVOZA ODPADKOV 2022

številka 10, julij 2016

številka 9, september 2015

številka 8, december 2014

številka 7, junij 2014

številka 6, april 2014

številka 5, december 2013

številka 4, julij 2013

številka 3, december 2012

številka 2, december 2011

številka 1, junij 2011

 

Najpogostejša vprašanja glede ločevanja odpadkov

 

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov

Pridobitev vodovodnega priključka

Vloga in postopek za priključitev na javni vodovod
Zahtevek za ukinitev vodovodnega priključka

Pridobitev kanalizacijskega priključka

Postopek za priključitev na kanalizacijo
Dokumentacija za izvedbo kanalizacijskega priključka
Vloga za izdajo soglasja za priključitev na javno kanalizacijo - Obrazec 1
Vloga za sklepanje stvarne služnostne pogodb - Obrazec 2
Naročilo za montažo hišnega priključka - Obrazec 3
Podatki za vpis v evidenco uporabnikov javne kanalizacij - Obrazec 4

Pridobitev male komunalne čistilne naprave

Dokumentacija za malo komunalno čistilno napravo