Komunalne dejavnosti
na območju občin
Črnomelj in Semič
 
Javno podjetje
Komunala Črnomelj d.o.o.

Belokranjska 24a
8340 Črnomelj
tel.: 07-306-1660
e-mail
 
 

Katalog informacij javnega značaja
   

Javna naročila
   

Poslovna poročila
 
 

 

  Računi  23.05.2019
 
Spoštovani uporabniki ! Bi račune za komunalne storitve želeli prejemati na vaš e-naslov namesto po pošti? V kolikor je vaš odgovor »DA« vas prosimo, da izpolnite OBRAZEC ZA POŠILJANJE RAČUNA PO E- POŠTI.  

 
 

[več]

 
  DAN ODPRTIH VRAT JP KOMUNALA ČRNOMELJ  18.06.2018
 
V sklopu prireditev Jurjevanje 2018, ki ga organiziramo v skladu s smernicami »Zerro waste«, Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. organizira dan odprtih vrat na Pod centru za ravnanje z odpadki Vranoviči (PCRO Vranoviči). Obiskovalci si boste lahk ...  

 
 

[več]

 
  Obvestilo vlagateljem zahtevka za nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske deja  14.06.2018
 
Vse vlagatelje zahtevka, ki so oddali popolne vloge do 31.3.2018 obveščamo ,da smo dobili obvestilo službe SDPR na MKGP, da še vedno niso prejeli izračunov o višini nadomestil za kmetovanje na VVO območjih za leto 2018. Zaradi tega vam tudi ne morem ...  

 
 

[več]

 
  POGREBNA DEJAVNOST  08.09.2016
 
Tudi smrt je spremljevalka naših življenj. Pride čas, ko se moramo soočiti z izgubo ljubljene osebe. Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah, Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju ...  

 
 

[več]

 
 
 
    Parki in zelene površine - fotogalerija
 

DEŽURNA ŠTEVILKA POGREBNE SLUŽBE

040-314-774 

Urnik odvoza odpadkov
URNIK ODVOZA ODPADKOV 2020

številka 10, julij 2016

številka 9, september 2015

številka 8, december 2014

številka 7, junij 2014

številka 6, april 2014

številka 5, december 2013

številka 4, julij 2013

številka 3, december 2012

številka 2, december 2011

številka 1, junij 2011

 

Najpogostejša vprašanja glede ločevanja odpadkov

 

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov

Pridobitev vodovodnega priključka

Vloga in postopek za priključitev na javni vodovod
Zahtevek za ukinitev vodovodnega priključka

Pridobitev kanalizacijskega priključka

Postopek za priključitev na kanalizacijo
Dokumentacija za izvedbo kanalizacijskega priključka
Vloga za izdajo soglasja za priključitev na javno kanalizacijo - Obrazec 1
Vloga za sklepanje stvarne služnostne pogodb - Obrazec 2
Naročilo za montažo hišnega priključka - Obrazec 3
Podatki za vpis v evidenco uporabnikov javne kanalizacij - Obrazec 4

Pridobitev male komunalne čistilne naprave

Dokumentacija za malo komunalno čistilno napravo